ADI DƏFTƏRƏ DÜŞMƏK

hər hansı məqsədlə qeydiyyata alınmaq; nəzarətə götürülmək.

ADI ÇIXMAQ
ADI DİLLƏRDƏ DASTAN OLMAQ