ADI İT DƏFTƏRİNDƏ OLMAMAQ

çox hörmətsiz, avara, işsiz-gücsüz olmaq, sayılmamaq.

ADI İLƏ BÖYÜSÜN
ADI QALMAQ