ADI QIZIL HƏRFLƏRLƏ YAZILMAQ

yaddaqalan fəaliyyəti, xeyirxah əməlləri ilə adı əbədiləşmək.

ADI QARA GƏLMƏK
ADI ÜSTÜNDƏ OLMAQ