ADINI ÖZGƏDƏN SORUŞMAQ

çətin vəziyyətə düşmək, işlərin çoxluğundan özünü itirmək; ~ işi başından aşmaq.

ADINI HALLANDIRMAQ
ADINI TUTMAQ (ÇƏKMƏK)