ADINI TUTUB GƏLMƏK

kiməsə güvənərək yardım almaq üçün ona üz tutmaq.

ADINI TUTMAQ (ÇƏKMƏK)
ADINI UCALTMAQ