ADƏT

Ərəb sözüdür, vərdiş sözünün sinonimidir. Mənası “alışmaq, uyğunlaşmaq” deməkdir, bizdə (türk aləmində) öyrənik sözündən istifadə olunub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

ADƏMDƏN-XATƏMƏ
ADI

Digər lüğətlərdə