ADI QARA GƏLMƏK

ölmək, yası tutulmaq, yası saxlanmaq (daha çox “adı(n) qara gəlsin” şəklində qarğış kimi işlənir).

ADI QALMAQ
ADI QIZIL HƏRFLƏRLƏ YAZILMAQ