ADAX-ÇEÇƏX’

(Gədəbəy)
uşağın ilk addımları
◊ Adax-çeçəx’ eləməx’ – ilk addım atmaq. – Yenijə adax-çeçey eley nəvəm, a nənəsi
ADAX-ADAX
ADAX-ÇİÇƏ