ADAXLU

Adaxlı, nişanlı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ACMAQ
ADINA