ADDIMINI KƏNARA QOYMAMAQ

yanlış işdən, hərəkətdən çəkinmək, müəyyən çərçivədə davranmaq, cızığından çıxmamaq.

ADDIM ATMAQ
ADƏM ALMASI