ADDAMAC

Əsli ad-la-ma-c kimi olub. Addım (adaq, ayaq) sözü ilə qohumdur. Mə­na­sı “arxda keçid yeri” deməkdir. D-y əvəzlənməsinin mövcudluğunu (quduquyu və s.) nəzərə alaraq deyə bilərik ki, elə addımayaq da kökdaş sözlər olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

ADDAMA
ADDIM

Digər lüğətlərdə