ADHERENCE

n sədaqət, bağlılıq, vəfa; ~ to a cause bir işə sədaqət / bağlılıq

ADHERE
ADHERENT