ADVANTAGEOUS

adj xeyirli, faydalı, sərfəli, qazanclı; əlverişli; ~ position əlverişli vəziyyət; ~ business xeyirli / faydalı / sərfəli iş; ~ offer faydalı / sərfəli / əlverişli təklif

ADVANTAGE
ADVENTITIOUS