AEROLOGİYA

yun. aero – hava + yun. logos – elm

AEROFOTOAPARAT
AERONOMİYA
OBASTAN VİKİ
Aerologiya
Aerologiya (yun. Aer – hava, logos - elm) — atmosferin yuxarı qatlarında havanın vəziyyətini öyrənən elm. Atmosferin yuxarı qatları — təyyarə, şar, zond, raket, süni peyk, kosmik hava gəmisi vasitəsilə qaldırılan, özüyazan və göstəricilərini radio ilə yerə verən cihazlar vasitəsilə öyrənilir.

Значение слова в других словарях