AFELİ

yun. apo – uzaqlıq + yun. Helios – Günəş

AFAQ
AFƏRİN

Digər lüğətlərdə