AFFILIATE

v 1. birləşdirmək (xüs. cəmiyyəti, təşkilatı); birləşmək; to ~ to smth. bir şeyə birləşmək; 2. üzvlüyə götürmək

AFFIANCED
AFFILIATION