AFRODİTA

Yunancadır, gözəllik allahının adıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AFİYYƏTDİN
AFTAB