AGAH

[ fars. ] Xəbərdar.
İnanma gər desə rəmmal sirri-qeybə agahəm; Dəhanın sirrinə yüz kərrə iczin etiraf eylər. S.Ə.Şirvani.

□ Agah etmək – xəbərdar etmək, bildirmək.
Olmuya qorxursunuz ki, əyilib camaatın qulağına bir neçə söz pıçıldayam, bir neçə mətləblərdən agah edəm. C.Məmmədquluzadə.
Zamanı eşikağası işdən agah etdi, biçarə xanın ayağına yıxıldı və gözlərinin yaşını tökdü. Çəmənzəminli.

Agah qılmaq – bax agah etmək.
Dedim: cana, məni agah qıl sirri-dəhanından; Dedi: məzur tut, elmi-müəmma aşikar olmaz. Q.Zakir.

Agah olmaq – xəbərdar olmaq, bilmək.
Şeir zövqündən olmayan agah; Əhli-nəzmi məzəmmət eyləməsin. Füzuli.
Əziz başın üçün oxu yazdığım; Agah ol halımdan gahbəgah mənim! Qurbani.
Ta olmaya kimsə ondan agah; Bu şeri oxurdu əksər ol mah. Məsihi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • AGAH agah bax xəbərdar
  • AGAH xəbərdar

Etimologiya

  • AGAH Farsca agahanidən (məlumatlandırmaq) məsdəri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)
AFTAFA-LƏYƏN
AGAHLIQ

Digər lüğətlərdə