AGENDA

n gündəlik, gündəlik məsələ (iclasda və s.); an item on the ~ gündəlikdə duran məsələ; to adopt the ~ gündəliyi qəbul etmək

AGENCY
AGENT

Значение слова в других словарях