AHƏSTƏ

I. s. gentle, soft, quiet; low; balaca çayın ahəstə şırıltısı gentle murmur of a brook; ahəstə addım light / soft footfall; ahəstə tonla danışmaq to speak* in a low voice / tone

II. z. gently, quietly, softly; qapını ahəstə döymək to knock / to tap the door gently; ahəstə danışmaq to speak* gently / quietly / in a low voice

AHƏNGSİZLİK
AHƏSTƏ-AHƏSTƏ

Digər lüğətlərdə