AH

AH – VAY Ah, mən onun səadəti üçün nələr etməzdim (M.S.Ordubadi); Vay, yad kişinin səsi gəlir, vay, indicə qapıdan içəri girəcəkdir... (M.F.Axundzadə).

AĞZIYUXARI
AHƏSTƏ

Digər lüğətlərdə