AKIN
AKKLİMATİZASİYA
OBASTAN VİKİ
Akkaunt
Akkaunt və ya Hesab — hansısa kompüter sistemində istifadəçinin özü haqqında qeyd etdiyi məlumat.