akklimatizasiya

akklimatizasiya
akineziya
akkomodasiya

Digər lüğətlərdə