AKSİYA

I aksiya bax səhm

II AKSİYA (siyasi), ÇIXIŞ, İŞ, HƏRƏKƏT

AKSİONER
AKT

Значение слова в других словарях