AKTİNOQRAF

yun. aktis – şüa + yun. grapho – yazıram, təsvir edirəm

AKSİZ
AKTİNOLİT
OBASTAN VİKİ
Aktinoqraf