ALÇAQDAN

ALÇAQDAN – UCADAN Maya sanki ucadan və acıqla soruşdu (M.İbrahimov); Bu zaman əncümənin üzvlərindən bir neçəsi papiros çəkir, bir-biri ilə alçaqdan danışırdı (A.Makulu).

ALÇAQBOY
ALÇAQLI

Значение слова в других словарях