ALIXAN

"Alı xan" ad birləşməsinin ixtisar forması.
ALICAN
ALIKİŞİ