ALƏMNAR

aləmin-dünyanın odu, atəşi; Günəş kimi gözəl.
ALƏMGÜL
ALƏMNUR