ALICI

ALICI – SATICI Satıcılar tərifləyir, alıcılar müştəri gözü ilə bir çox nöqsanlar tapır və pisləyirdilər (S.Rəhimov).

ALÇALTMAQ
ALICILIQ

Digər lüğətlərdə