ALAF

I
сущ. разг.
1. корм для скота. Alaf tədarükü заготовка кормов
2. фураж (растительный корм для скота, лошадей). Atlar üçün alaf фураж для лошадей
II
прил.
1. кормовой. Alaf (yem) bazası кормовая база, alaf otu кормовая трава
2. фуражный. Alaf kəsimi (payı) фуражный паёк
ALADÖŞ
ALAFA

Digər lüğətlərdə