ALAN

Düzənlik, meydan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ALALMAQ
ALAR

Значение слова в других словарях