ALARM-BELL

n həyəcan / təhlükə siqnalı, fəlakət bildirən zəng

ALARM
ALARM-CLOCK