ALARM

alarm1

n 1. həyəcan / təhlükə siqnalı, təhlükə haqqında xəbərdarlıq; false ~ yalançı həyəcan; midnight ~ gecə siqnalı; to give / to raise the ~ həyəcan qaldırmaq; 2. fit, fit səsi; shrill ~ kəskin həyəcan doğuran fit; 3. hərb. hərbi həyəcan; ~ for instruction təlim həyəcanı; 4. qorxu, vəlvələ, çaxnaşma, təlaş; in ~ qorxu / vəlvələ / çaxnaşma içərisində; He jumped up in alarm O, həyəcan içərisində dik atıldı

alarm2

v 1. həyəcan qaldırmaq, həyəcan siqnalı vermək; xəbərdarlıq etmək (təhlükə haq.); 2. hərb. həyəcan siqnalı ilə ayağa qaldırmaq; to ~ the camp düşərgəni həyəcan siqnalı ilə ayağa qaldırmaq; 3. həyəcanlandırmaq, qorxuya / vəlvələyə / çaxnaşmaya salmaq; qorxutmaq; to ~ the birds quşları qorxuya salmaq

ALABASTER
ALARM-BELL

Значение слова в других словарях