ALARMIST

adj hay-küyçü, küyçü, çaxnaşma / vəlvələ salan

ALARMING
ALAS