ALBUMEN

n 1. yumurtanın ağı; 2. biol. zülal, albumin

ALBUM
ALBUMEN-FREE