ALCOHOL

n spirt; absolute ~ təmiz spirt; methyl ~ ağac spirti

ALCHEMY
ALCOHOLIC