ALERT

alert1

n 1. hərb. hərbi hazırlıq vəziyyəti; 2. həyəcan, həyəcan siqnalı;

◊ on the ~ hazır, sayıq, ayıq, ayıq-sayıq; to be on the ~ hazır olmaq, ayıq-sayıq olmaq

alert2

adj 1. sayıq, ayıq; ehtiyatlı, extremely ~ çox ehtiyatlı; ~ to / for the opportunity əlverişli / münasib fürsət gözləyən; 2. diri, diribaş, çevik, zirək, qıvraq; amazingly ~ heyrətli / heyrətə səbəb ola biləcək qədər diribaş / zirək / çevik

alert3

v hərb. həyəcanla ayağa qaldırmaq

ALEHEMISTRY
ALERTNESS