ALGORISM

n 1. saym ərəb sistemi; 2. alqoritm

ALGID
ALGORITHM