ALİŞAN ƏRƏB

Adlı-sanlı, şöhrətli. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Tanrıdan dövlət istərəm,

Qaxetdə bir bağım ola!

İçində mərmər hovuzu,

Alişan otağım ola!

               (“Eyvazın Çənlibelə gətirilməyi”) (“Türkmən–Əli”)

ALIŞMAQ
ALQAR