ALİ

ALİ – İBTİDAİ Əli Bayramov klubunda ibtidai savad kursunu bitirmiş, ali savad kursuna girmək fikrindədir (S.Hüseyn).

ALIŞMAQ
ALİCƏNAB

Digər lüğətlərdə