ALLAH

Ərəbcədir, ilahi sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ALQORİTM
ALLAŞMAQ

Значение слова в других словарях