ALMAS

bərk, şəffaf qiymətli daş; yaraşıqlı, gözəl.
ALMARƏ
ALMAYƏ

Значение слова в других словарях