ALP

is. və s. qəd. Qədim türk ordusunda xüsusi zümrə təşkil edən adamların yalnız qılınc və qan bahasına qazanaraq aldıqları titul.
Alp ərə qorxu vermək eyib olur. Dədə Qorqud”.

ALOVSAÇAN
ALPİNİ́ST

Значение слова в других словарях