ALTUNAY

qırmızı, od rəngli Ay; qızılı Ay.
ALTAC
ALTUNGÜL