AMANSIZ

AMANSIZ – RƏHMLİ Bu amansız gecənin gündüzü yoxdur (H.Cavid); Onların böyükləri çox rəhmli adamdır (S.S.Axundov).

AMANSIZ – YAZIQ Tülküyə amansızam, çünki quzuya yazığım gəlir (M.İbrahimov).

ALTRUİST
ANALİZ

Значение слова в других словарях