AMİL

AMİL I is. [ ər. ] Bir prosesin, hadisənin hərəkətverici qüvvəsi, səbəbi. 1907-ci sənədən bəri Azərbaycan türkləri arasında milli opera əmələ gəlməsinin birinci amillərindən birisinin “şəbeh” olduğu şübhəsizdir (Ü.Hacıbəyov).

AMİL II is. [ ər. ] köhn. Tacir müvəkkili, ticarət agenti. İstanbulda, Bakıda, Tiflisdə, Batumda onun amilləri var idi (Ə.Haqverdiyev).

AMFİBİYA
AN

Digər lüğətlərdə