ANA UŞAĞI

müstəqil həyata alışmamış, sakit, utancaq.

ANA XƏTT
ANADAN ƏMDİYİ SÜD BURNUNDAN GƏLMƏK