ANADAN OLMAQ

doğulmaq; ~ dünyaya gəlmək.

ANADAN ƏMDİYİ SÜD BURNUNDAN GƏLMƏK
ANASI AĞLAR QALMAQ