ANARXİYA

ANARXİYA – DEMOKRATİYA Anarxiya qarışıqlıq, hərc-mərclik, özbaşınalıqdır. Başladı ki, kolxozda demokratiya yoxdur, kollektiv rəhbərlik yoxdur (M.İbrahimov).

ANARXİYA – QAYDA-QANUN Kapitalist ölkələrində anarxiya hakim kəsilib. Mənim fikrimi azdırma, mən cəbhəni demirəm, onların öz qayda-qanunu var (M.Hüseyn).

ANALİZ
ANLAQLI

Значение слова в других словарях