ANARXİ́ZM

[ yun. ]
1. Hər cür dövlət hakimiyyətini və siyasi mübarizəni inkar edən və proletariatın inqilabi hakimiyyəti əleyhinə çıxan xırda burjua ictimai-siyasi cərəyanı. Anarxizmin əsas ideyası.
2. məc. Hərc-mərclik, qarışıqlıq, başlıbaşınalıq.
ANÁRXİYA
ANARXO-SİNDİKALİST

Значение слова в других словарях